Molimo Vas popunite sva obavezna polja i pokušate ponovo.
NEMA ČEGA NEMA
Lice grada, Zenica Kreiran: 22 Dec. 2013 14:29

Ni jedna Općinska administracija do sada nije našla razumijevanja da riješi višedecenijski problem u ulici Blatuša. Najveći problem se javlja za vrijeme kiše i snijega, doduše ni ljeto nije baš najbolje zbog prašine koja se diže. Konkretno u ovom dijelu nedostaje i ulična rasvjeta, mada je ona manji problem u odnosu na stanje loklnog puta kojeg u stvari i nema


Issue_full_abcd0007
Issue_full_abcd0008
Issue_full_abcd0006
Issue_full_abcd0005

Podijeli problem
Fbshare2x Twshare2x

Komentarišite problem (0 komentar)


Morate se prijaviti da bi komentarisali problem
Logo_full_abcd0010

3
1944
Pregleda
0
Komentara

Molimo da se prijavite da biste glasali

STATUS: U POSTUPKU RJEŠAVANJA

Iscrpna informacija nadležne službe


10 Apr. 2014 13:13

Odgovor nadležne službe

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Zeničko-dobojski kanton Općina Zenica Predmet : Primjedbe građana na "ulica.ba" ( asfaltiranje ulica MZ Blatuša) U proteklom planskom periodu ( 2010.- 2013.godina) iz sredstava redovnog održavanja i hitnih intervencija na putnoj mreži u više navrata izvršena je sanacija,sanacija sa djelimičnom rekonstrukcijom i rješavanjem odvodnje sa mreže gradskih ulica u naselju Blatuša,uključujući i zatvaranje udarnih rupa u asfaltnim kolovozima i presvlačenja asfaltom pojedinih devastiranih kolovoznih zastora,a sve u cilju neometanog odvijanja saobraćaja na glavnim (sabirnim) gradskim ulicama u mjesnoj zajednici,kojima se odvija 95 % saobraćaja. Za lokalitet iz upita građanina Piragić Fuada za sanaciju odnosno asfaltiranje dijela ulica u naselju Blatuša,napominjemo da se ne radi o lokalnom putu nego o priključnoj makadamskoj ulici koja predmetne objekte povezuje sa sabirnom ulicom i kao takva nije u prvom prioritetu redovnog održavanja.I pored toga na osnovu zaprimljenih zahtjeva od strane mještana i mjesne zajednici u 2013.godini izvršena su dva obilaska predmetnog lokaliteta i konstatovano slijedeće: Ukoliko bi se pristupilo rekonstrukciji pomenutih ulica po važečim propisima,što prevashodno podrazumjeva zadovoljavanje kriterija minimalnog slobodnog profila ulice uz istovremeno rješavanje odvodnje oborinske vode bilo bi potrebno cca. 90.000,00 KM. Napominjemo da bi u ovom slučaju bilo potrebno izvršiti i kontrolu linija parcela zbog činjenice da postoji veliki broj uzurpacija putnog pojasa od strane mještana u smisli izrade pristupnih rampi,zelene ograde,ograd od čvrstog materijala i sl. I pored svega gore navedenog nadležna Služba u potpunosti razumije problem građana ovog dijela naselja i već je poduzela konkretne aktivnosti na izradi predmjera i predračuna za sanaciju makadamskog kolovoza i djelimićno asfaltiranje uz preduslov da se postigne saglasnost sa vlasnicima objekata oko načina regulacije odvodnje oborinskih voda. S poštovanjem! Služba za komunalne poslove i ekologiju
24 Jan. 2014 15:16

Očekuje se odgovor

Informacija je upućena Službi za komunalne poslove i ekologiju Općine Zenica od koje se uskoro očekuje odgovor.
23 Jan. 2014 13:44